Inkluze x integrace

Inkluzivní prostředí a Montessori pedagogika

Inkluzivní prostředí není totéž co integrace, přestože se to v mysli mnoha lidí spojuje. Inkluzivní vzdělávání není něco, co si musí dítě nějak zasloužit, je to automatické právo dítěte chodit na školu v blízkosti svého bydliště. Škola ale musí být na potřeby různých dětí připravena. Zatímco při integraci jde o snahu zařadit dítě s handicapem do běžné školy, inkluzivní prostředí ve škole je takové prostředí, které se přizpůsobuje potřebám každého dítěte, které bude do této školy chodit. Znamená to tedy, že inkluzivní prostředí je tak pružné, že dá možnost zažít úspěch každému dítěti. Nemusí tedy jít o dítě, které má nějaký „papír“, mohou to být děti, které jsou jen o něco pomalejší, mají poruchy se soustředěním nebo poruchy učení a běžná výuka jim tak docela nevyhovuje. Takové děti se pomalu dostávají na chvost třídy a s postupem let se nůžky mezi nimi a jejich úspěšnějšími spolužáky čím dál, tím více rozevírají. Inkluzivní prostředí tvoří podmínky, ve kterých se rozdíly mezi dětmi zmenšují.

Pokud mají učitelé pocit, že inkluzivní prostředí je něco neznámého a cízího, je dobré si uvědomit, že třída zcela přirozeně není homogenním kolektivem. Jsou zde děti z různými předpoklady a dovednostmi, pochází z různého sociálního prostředí, mají různé znalosti a životní zkušenosti. Schopnost vyrovnat se s tím patří ke schopnostem dobrého učitele. A inkluzivní prostředí pomůže jim i dětem se s touto diverzitou vyrovnat.

Dobře zvládnuté inkluzivní prostředí je užitečné pro všechny. Děti se naučí zacházet s odlišností, pochopí, že to, co je jiné, ještě neznamená špatné. To je určitě prospěšné pro celou společnost, protože z dětí vyrostou dospělí lidé, kteří nebudou nenávistně útočit na skupiny s náboženskou, rasovou, jazykovou nebo jakoukoli jinou odlišností. A děti s určitým handicapem, které necháme vyrůstat v běžné společnosti, se ji naučí rozumět a budou chápat, jak funguje.

Montessori pedagogika je založena na tom, že umožňuje dětem věnovat se jednotlivým činnostem podle svých potřeb, svým vlastním tempem a s pozitivním vnitřním nastavením. Diferencované způsoby práce Montessori pomáhají jak dětem s pomalejším osobním tempem, s poruchami koncentrace, s poruchami učení, s opožděním v přípravě na školu, s nerovnoměrným vývojem v percepčních složkách (zrakové a sluchové rozlišování, pohybová koordinace, spolupráce ruka-oko...), tak i dětem, které jsou v některé oblasti výuky rychlejší. Proto jsou pro vytvoření inkluzivního prostředí velmi vhodné. Projekt realizuje Společnost Montessori. Více se dozvíte na adrese www.montessoricr.cz

 

Projekt byl určen pro 1. stupeň běžných ZŠ. Pilotního ověřování se účastnly tyto školy:

 

Masarykova jubilejní ZŠ Hřebeč

ZŠ a MŠ Chraštice

ZŠ J. A. Komenského, Lysá na Labem

ZŠ a MŠ G. A. Lindnera, Rožďalovice
ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany

ZŠ Zdice

Kdo projekt realizuje

Projekt realizuje Společnost Montessori o.s. - www.montessoricr.cz