O projektu Montessori program pro inkluzi   


 

 

Projekt probíhal od září 2012 do ledna 2013 ve Středočeském kraji. Doba jeho realizace byla poměrně krátká a bylo potřeba celý čas co nejefektivněji využít. Odborníci Společnosti Montessori nejprve vytvořili program pro učitele 1. a 2. tříd běžných základních škol. Sestavili sady pomůcek (čtení, psaní, matematika), které jsou dobře v těchto ročnících dobře využitelné. Učitelé ze šesti zapojených škol (dva až tři z každé školy) se pak zúčastnili tří seminářů, kde se  naučili s těmito pomůckami zacházet. Pomůcky poté dostali do svých tříd a pracovali s nimi ve výuce. Dostávali je průběžně, takže mohli zkušenosti s jejich využitím sdílet hned na následujícím semináři jak se svými kolegy, tak s lektory. Pomůcky se na jednotlivých školách používaly jak při práci s celou třídou, tak při individuální s vybranými dětmi. Ukázalo se, že zájem naučit se pomůcky používat, měli i jiní pedagogové než ti, kteří se původně účastnili seminářů, takže se dá předpokládat, že i po ukončení projektu budou na školách často využívané.

Na závěr projektu se všichni pedagogové sešli na posledním, čtvrtém semináři, kde vyhodnocovali své zkušenosti s tím, jak jim Montessori pomůcky a metody na škole pomohly.

Novinky

Učitelské noviny

30.04.2013 14:49
Psali o nás v Učitelských novinách. Podívejte se zde

Publikace

30.04.2013 14:14
Na tomto místě si můžete stáhnout publikace, kde se dozvíte více o průběhu...